POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • §1 Postanowienia ogólne
 • §2 Administrator Danych Osobowych
 • §3 Dane kontaktowe
 • §4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 • §5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • §6 Okres przechowywania danych osobowych
 • §7 Kategorie danych osobowych
 • §8 Pliki cookies
 • § 9 Udostępnianie danych
 • § 10 Uprawnienia Klientów

 

   

   §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.space3d.pl (dalej jako „Strona internetowa”).
  2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

  §2 Administrator Danych Osobowych

   Administratorem Danych Osobowych Klientów strony internetowej jest: Mateusz Zimecki, ul. Perkuna 52/37, 04-180 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1132997551 , REGON: 383255944, e-mail: biuro@space3d.pl  (dalej jako „Administrator”).


  §3 Dane kontaktowe

   Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@space3d.pl lub pisemnie na adres: Mateusz Zimecki, ul. Perkuna 52/37, 04-180 Warszawa

   

  4 Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
  2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności formularza kontaktowego.
  4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.

   

  §5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  2. a) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  3. b) udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
  4. c) kontakt telefoniczny zwrotny pod numer wskazany w formularzu kontaktowym
  5. d) prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
  6. e) badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  7. f) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  8. g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

   

  §6 Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
  2. a) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
  3. b) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  4. c) prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
  5. d) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
  6. e) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  7. f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

  § 7 Kategorie danych osobowych

  1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: 
  2. a) w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
  3. b) w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres nieruchomości, metraż nieruchomości;
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

   §8 Pliki cookies

  1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  4. a)   rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  5. b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  6. c) dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony  internetowej,
  7. d)   zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
  8. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  9. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta na stronie internetowej analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google  LLC na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.
  10. Strona internetowa korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  §9 Udostępnianie danych

  1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane  podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:,
  3. a) hostingowe,
  4. b) marketingowe w zakresie obsługi strony internetowej,
  5. c) usługi newslettera.

  § 10 Uprawnienia Klientów

  1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.